Kontakt

Štúrovo-Parkan oblastná organizácia cestovného ruchu

Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo

Phone:  +421 910 635 249

E-mail:  info@sturovo-parkan.sk